Hovedgård Entreprenørforretning A/S

kloak

kloak

Kloakarbejde udføres med stor ekspertise

Vi har autorisation til at udføre og godkende kloakanlæg til brug for bl.a. byggemodning, sportsanlæg, butik-/lager- og erhvervsbyggeri både inden for privat og offentlig regi.

Omlægning af offentlig kloak

Ny kloakføring i eksist. bygninger

Etablering af PVC/PP rør og betonrør

Opstropning af kloakledninger

Sandfangsbrønde, spulebrønde og pumpebrønde

Fedtudskillere og olieudskillere

Betonbrønde

Højvandslukkere, rottespærrer og afløbsbremser

Forsinkelsesbassin og faskiner

GALLERI - kloak

Kontakt os i dag og få hjælp til dit byggeprojekt!

Scroll to Top