Kloakarbejde udføres med stor ekspertise

Vi har autorisation til at udføre og godkende kloakanlæg til brug for bl.a. byggemodning, sportsanlæg, butik-/lager- og erhvervsbyggeri både inden for privat og offentlig regi.

  • Omlægning af offentlig kloak
  • Ny kloakføring i eksist. bygninger
  • Etablering af PVC/PP rør og betonrør
  • Opstropning af kloakledninger
  • Sandfangsbrønde, spulebrønde og pumpebrønde
  • Fedtudskillere og olieudskillere
  • Betonbrønde
  • Højvandslukkere, rottespærrer og afløbsbremser
  • Forsinkelsesbassin og faskiner
jordarbejde
kloak
kloak
kloak