Jordarbejde udføres med egen maskinpark

Med udgangspunkt i en bar mark eller en grund med bygning på, kan vi se for os hvor bygningen eller p-arealet er placeret. Vi udfører alle former for udgravning incl. jordhåndteringsplan samt oprensning og håndtering af forurenet jord.

  • Københavnervæg
  • Udgravning for bygning (med/uden kælder) eller p-areal
  • Jord i depot for senere indbygning eller bortskaffelse
  • Sørge for en jordhåndteringsplan
  • Overholdelse af regler om håndtering af forurenet jord
  • Indbygning af sandpude
  • Udgravning for støbning fundamenter
  • Indbygning af bærelag for belægninger
  • Afretning af åbne pladser
jordarbejde
jordarbejde
jordarbejde
jordarbejde