Hovedgård Entreprenørforretning A/S

Jord

JORD

Jordarbejde udføres med egen maskinpark​

Med udgangspunkt i en bar mark eller en grund med bygning på, kan vi se for os hvor bygningen eller p-arealet er placeret. Vi udfører alle former for udgravning incl. jordhåndteringsplan samt oprensning og håndtering af forurenet jord.

Københavnervæg

Udgravning for bygning (med/uden kælder) eller p-areal

Jord i depot for senere indbygning eller bortskaffelse

Sørge for en jordhåndteringsplan

Overholdelse af regler om håndtering af forurenet jord

Indbygning af sandpude

Udgravning for støbning fundamenter

Indbygning af bærelag for belægninger

Afretning af åbne pladser

GALLERI - JORDARBEJDE

Kontakt os i dag og få hjælp til dit byggeprojekt!

Scroll to Top