Beton - alt i støbearbejde

Når grunden er gravet ud til bæredygtig bund, støbes fundamenter, terrændæk, skillevægge og kælderydervægge både som systemforskalling eller som træforskalling.

  • Støbning af fundamenter (stribe-/punkt-/brøndfundamenter)
  • Terrændæk og selvbærende terrændæk
  • Rampeplade
  • Skillevægge og kælderydervægge
  • Dæk
  • Støttevægge
  • Støbning i systemforskalling eller træforskalling
  • Overfladebehandling ved glitning eller kostning
beton
beton
beton
beton