Hovedgård Entreprenørforretning A/S

Kompetencer

Læs mere om vores kompetencer

25 ÅR MED KVALITETSARBEJDE!

Vi udfører alle opgaver indenfor nedbrydning, jord, beton, elementmontering, kloak, belægning og anlægsopgaver.

Vores speciale er industribyggerier, hvor vi fungerer som leverandør til bygherrer.

Alle opgaver bliver løst med samme kvalitet og engagement – uanset opgavens størrelse.  Vi er en god og loyal samarbejdspartner, der kommer med forslag, som sikrer bedste og billigste løsning.

Med udgangspunkt i en bar mark eller en grund med bygning på, kan vi se for os hvor bygningen eller p-arealet er placeret. Vi udfører alle former for udgravning incl. jordhåndteringsplan samt oprensning og håndtering af forurenet jord.

Læs mere…

Når grunden er gravet ud til bæredygtig bund, støbes fundamenter, terrændæk, skillevægge og kælderydervægge både som systemforskalling eller som træforskalling.

Læs mere…

Vi har autorisation til at udføre og godkende kloakanlæg til brug for bl.a. byggemodning, sportsanlæg, butik-/lager- og erhvervsbyggeri både inden for privat og offentlig regi.

Læs mere…

I samarbejde med kunden etablerer vi både tennisbaner, boldbaner og multibaner fra bunden incl. hegn, således at det bliver af høj kvalitet.

Læs mere…

Vi udfører fundering med perma-pæle ved hjælp af en gravemaskine. Fundering med perma-pæle sker i én arbejdsgang d.v.s der bores ned og gennem borestammen fyldes beton på.

Læs mere…

Kontakt os i dag og få hjælp til dit byggeprojekt!

Scroll to Top