Perma pæle - Borede fundamenter

Vi udfører fundering med perma-pæle ved hjælp af en gravemaskine.
Fundering med perma-pæle sker i én arbejdsgang d.v.s der bores ned og gennem borestammen fyldes beton på.
Fordelen er man kan bore i vandførende sandlag og metoden er rystelsesfri.

perma pæle
perma pæle
perma pæle
perma pæle