Perma pæle - Borede fundamenter - Spuns

Vi udfører fundering med perma-pæle ved hjælp af en gravemaskine.
Fundering med perma-pæle sker i én arbejdsgang d.v.s der bores ned og gennem borestammen fyldes beton på.
Fordelen er man kan bore i vandførende sandlag og metoden er rystelsesfri.

Vi etablerer byggegruber via Københavnervægge, eller spuns hvis pladsen er trang.

Vi udfører lige fra simple midlertidige løsninger i forbindelse med kælderudgravninger og ledningsomlægninger - til større blivende løsninger til for eksempel pumpestationer og dybtliggende parkeringskældre.

 

perma pæle
perma pæle
perma pæle
perma pæle