Kloakarbejde udføres med stor ekspertise

Vi har autorisation til at udføre og godkende kloakanlæg til brug for bl.a. byggemodning, sportsanlæg, butik-/lager- og erhvervsbyggeri både inden for privat og offentlig regi.

 • Omlægning af offentlig kloak
 • Ny kloakføring i eksist. bygninger
 • Etablering af PVC/PP rør og betonrør
 • Opstropning af kloakledninger
 • Sandfangsbrønde, spulebrønde og pumpebrønde
 • Fedtudskillere og olieudskillere
 • Betonbrønde
 • Højvandslukkere, rottespærrer og afløbsbremser
 • Forsinkelsesbassin og faskiner
 • TV-inspektion med rapport
 • Punktrenovering og rottestop ved no dig
jordarbejde
kloak
kloak
kloak